Beautiful :))***

Citáty (12)

7. března 2014 v 23:07 | Annie Potterová
"Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím."
Maxim Gorkij

"Lež se stane pravdou jen tehdy, když jí člověk chce věřit."
Japonské přísloví

"Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít."
Elbert Hubbard

"Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará."
Sofoklés

"Lež bývá často jednodušší než pravda. Proto je k pravdě potřeba větší síly."
Zdeněk Chrom

"Nepravda má z vyššího hlediska ještě jednu horší stránku než tu obvyklou. Je základem klamného světa, základem nerozpojitelného řetězu bloudění a zmatení."
Novalis

"Pravda a lež jsou jako jednovaječná dvojčata. Často bývá problémem rozeznat jednu od druhé."

Lech Przeczek

Animace z HP (6)

17. ledna 2014 v 20:11 | Annie Potterová
Už dlouho jsem vám sem nedala animace z HP. (psáno před měsícem)

Konečně sem můžu přidávat obrázky tak tady jsou ty slibované animace!

Citáty (11)

12. ledna 2014 v 20:36 | Annie Potterová
"Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska."
William Shakespeare

"Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská."
William Shakespeare

"Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává."
William Shakespeare

"Když honit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-li Tě stíhá..."
William Shakespeare

"Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžce."
William Shakespeare

"Život je příběh vyprávěný blbcem."
William Shakespeare

"Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo."
William Shakespeare

"Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života."
William Shakespeare

"My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí."
William Shakespeare

"Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž."

William Shakespeare

Citáty (10)

2. ledna 2014 v 22:57 | Annie Potterová
"Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku."
Aurelius Augustinus

"Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc."
Lev Nikolajevič Tolstoj

"Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem."
Jan Amos Komenský

"Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb."
Honoré De Balzac

"Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla."
John Ruskin

"Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší."
Georg Christoph Lichtenberg

"Dům bez knih je jako tělo bez duše."
Julius Zeyer

"Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky."
Bernard Bolzano

"Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse."
Latinské přísloví

"A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení ..."
Vítězslav Hálek

"Už s chmurným mírem vchází chmurný den
a samo slunce těžkou hlavu skrývá.
Jen zprostit toho, kdo je nevinnen
a trestat provinilé ještě zbývá.
Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova."

William Shakespeare

(Nevím jestli ten poslední jsem vám sem už nedávala...)

Citáty (9)

2. ledna 2014 v 22:48 | Annie Potterová
"Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad, strach, den, noc i láska mají krátké názvy."
Marcel Aymé

"Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící."
Arabské přísloví

"Opravdové přátele rozdělí jenom smrt, nikoliv osud."
Johann Kaspar Lavater

"Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí."
Marcus Aurelius

"Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy."
Frank Patrick Herbert

"Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým."
Charles Spencer Chaplin

"Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli."
Albert Einstein

"Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když konečně usne."
Ralph Waldo Emerson

"Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích."
Immanuel Kant

"Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno."
Indické přísloví

Citáty (8)

23. prosince 2013 v 16:18 | Annie Potterová
Chtěla jsem vám sem přidat animace už před týdnem, ale blog má něco proti tomu a nejdou mi přidávat obrázky tak aspoň citáty.

"Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt."
Robert Fulghum

"O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností."
Robert Fulghum

"Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly."
William Shakespeare

"Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem."
Platón

"Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí co mají dělat, když v neděli odpoledne prší."
Susan Ertz

"Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství."
Seneca

"Sen končí probuzením nebo smrtí."
Michail Bulgakov

"Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby."
Mark Twain

"Každý z nás dluží přírodě svoji smrt."
Sigmund Freud

"Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti."
Tomáš Garrigue Masaryk

"Smrt je v životě opravdu jistotou."

Erich Fromm

Citáty (7)

15. prosince 2013 v 16:00 | Annie Potterová
"Umírání je velmi smutná a chmurná záležitost. Moje rada je nemít s tím nic společného."
William Somerset Maugham

"Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život."
Jean Dutourd

"Strach lže a ty mu věříš."
Friedrich Nietzsche

"Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ..."
Kárová D

"Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je."
Robert Fulghum

"Už s chmurným mírem vchází chmurný den
a samo slunce těžkou hlavu skrývá.
Jen zprostit toho, kdo je nevinnen
a trestat provinilé ještě zbývá.
Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova."
William Shakespeare

"Když jen jednou ulevím v trápení nebo žalu, když jenom jednou pomůžu v bolesti. Když jenom zvednu ptáčka vypadlého z hnízda, anebo zmírním něčí neštěstí. Pak nežila jsem nadarmo, nesešla na scestí."
Emily Dickinsonová

Citáty (6)

11. listopadu 2013 v 19:38 | Annie Potterová
"Těžké je mlčet, když cítíš bolest."

"Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí."

"Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce."

"Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí."

"Štěstí je jenom sen, bolest je skutečná."

"Pomyšlení, že nejsme ničím člověku, jemuž jsme byli vším, je obzvláště bolestné. To už člověk netrpí pouhou žárlivostí, tady je zraňována sebeláska."

"Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc."

"Láska je krása, když se dva mají rádi, láska je bolest, když jeden zradí."

Citáty (5)

11. listopadu 2013 v 19:32 | Annie Potterová
"Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal."

"Když člověk opravdově miluje a cítí opravdové přátelství, pak o lásce a přátelství nehovoří. Ryzí city neznají mnoho slov."

"Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil."

"Kamarád je někdo, komu se můžete svěřit se svými problémy. Přítel je někdo, komu se můžete svěřit se všemi svými problémy. Smrt je něco, co vaše problémy vyřeší."

"Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována..."

"Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením."

"Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ..."

"Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci."

Citáty (4)

19. října 2013 v 22:31 | Annie Potterová
"Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít."
Neznámý autor

"Přátelství je šťastný a nezávislý slib, který dáme sami sobě a který přes všechny vášně zájmy, soupeření a náhody mění přirozenou náklonnost v dohodu již předem nezměnitelnou."
Alain Robbe-grillet

"V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří."
Neznámý autor

"Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět."
Auguste-marseille Barthélemy

"Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého."
André Maurois

"Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání."
Jiří Orten
 
 

Reklama